حذف لوگوی باشگاه رئال مادرید از روی پیراهن تیم زنان