دیپ ایمپکت؛ شکارچی دنباله‌دارها در اعماق فضا

دیپ ایمپکت؛ شکارچی دنباله‌دارها در اعماق فضا

دیپ ایمپکت، فضاپیمای ناسا، با بیش از یک دهه فعالیت از رازهای متعدد دنباله‌دارها پرده برداشت و درک ستاره‌شناسان را تغییر داد.
دیپ ایمپکت، فضاپیمای ناسا، با بیش از یک دهه فعالیت از رازهای متعدد دنباله‌دارها پرده برداشت و درک ستاره‌شناسان را تغییر داد.