گلکسی نوت 10 سامسونگ احتمالا به دوربین چهارگانه مجهز می‌شود

گلکسی نوت 10 سامسونگ احتمالا به دوربین چهارگانه مجهز می‌شود

درحالی‌که هنوز تا رونمایی رسمی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ ماه‌ها فاصله داریم؛ اما جدیدترین شایعات از تعداد دوربین‌های این گوشی موردانتظار می‌گویند.
درحالی‌که هنوز تا رونمایی رسمی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ ماه‌ها فاصله داریم؛ اما جدیدترین شایعات از تعداد دوربین‌های این گوشی موردانتظار می‌گویند.