کشور در حوزه «هوافضا» و «پرتاب ماهواره» پیشرفت زیادی کرده است

کشور در حوزه «هوافضا» و «پرتاب ماهواره» پیشرفت زیادی کرده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشرفت کشور در حوزه هوافضا و پرتاب ماهواره، گفت: ما در این زمینه توانمندی‌های بسیار زیادی داریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشرفت کشور در حوزه هوافضا و پرتاب ماهواره، گفت: ما در این زمینه توانمندی‌های بسیار زیادی داریم.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.