قطع بیمه تکمیلی سینماگران در روزهای کرونایی و بی دغدغگی مدیران وقتی هیچ نهادی پاسخگوی سینماگران نیست

قطع بیمه تکمیلی سینماگران در روزهای کرونایی و بی دغدغگی مدیران وقتی هیچ نهادی پاسخگوی سینماگران نیست

سینماپرس: مسأله بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی سینماگران یکی از معضلات اساسی دست اندرکاران هنرهفتم طی سال های اخیر است!؛ سیاست گذاری های نامشخص و غلط، انتخاب شرکت های بیمه ای ناشناس و حتی برخورد سلیقه ای با اهالی سینما در خصوص تخصیص و یا عدم اختصاص بیمه تکمیلی بخشی از معضلات سینماگران طی سال های اخیر بوده اما قطع بیمه تکمیلی سینماگران در روزهای کرونایی یکی از مهمترین مسائلی است که نشان می دهد مدیران فرهنگی و سینمایی به ویژه مدیران خانه سینما ناکارآمدتر از آن هستند که تصور می شود و متأسفانه هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع و احوال زندگی سینماگران ندارند.
سینماپرس: مسأله بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی سینماگران یکی از معضلات اساسی دست اندرکاران هنرهفتم طی سال های اخیر است!؛ سیاست گذاری های نامشخص و غلط، انتخاب شرکت های بیمه ای ناشناس و حتی برخورد سلیقه ای با اهالی سینما در خصوص تخصیص و یا عدم اختصاص بیمه تکمیلی بخشی از معضلات سینماگران طی سال های اخیر بوده اما قطع بیمه تکمیلی سینماگران در روزهای کرونایی یکی از مهمترین مسائلی است که نشان می دهد مدیران فرهنگی و سینمایی به ویژه مدیران خانه سینما ناکارآمدتر از آن هستند که تصور می شود و متأسفانه هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع و احوال زندگی سینماگران ندارند
به گزارش سینماپرس مسأله فقدان بیمه درمانی و تأمین اجتماعی کارآمد و رایگان، فقدان بیمه بیکاری و..
برای اهالی سینما یکی از مسائلی است که طی سال های اخیر به کرات به آن اشاره شده و سینماگران همواره نسبت به نقصان های این حوزه انتقاد کرده و از مسئولان دولت خواستار رسیدگی به وضعیت بحرانی بیمه سینماگران بوده اند
اما خانه سینما که بعد از بازگشایی اش رسما هیچ دستاورد مشخصی برای اهالی سینمای کشور نداشته است سال ۱۳۹۶ در اقدامی سوال برانگیز و قابل تأمل اعلام کرد بیمه تکمیلی برای سینماگرانی که به دلایل مختلف نتوانسته و یا نخواسته اند تا بیمه پایه شان توسط خانه سینما پرداخت شود، تعلق نخواهد گرفت؛ موضوعی که اثری مستقیم بر زندگی بسیاری از سینماگران گذاشت
سینماگرانی که تنها چشم امیدشان به همین بیمه تکمیلی بود که در زمان مدیریت جواد شمقدری و تعطیلی خانه سینما شکل گرفت! آخر خردادماه سال ۱۳۹۶ مهلت بیمه تکمیلی اهالی سینمای کشور به پایان رسید
خانه سینما که به سنت گذشته وظیفه آن را بر عهده داشت تا مجدد تمامی اعضای این نهاد صنفی را بیمه تکمیلی کند با ارسال پیامکی مبنی بر اینکه «عضو گرامی از امروز تا ۲۵ تیرماه می توانید با مراجعه به صنف خود و دریافت فرم مربوط، تکمیل مدارک و واریز حق بیمه و تحویل آن به خانه سینما جهت ثبت نام بیمه تکمیلی خود اقدام بفرمایید.» این امید را به یکایک همه اهالی سینمای کشور داد که بیمه تکمیلی شان مجدد تمدید خواهد شد اما تنها یکی دو روز بعد از ارسال این پیامک، مجدداً پیامکی جدید به اهالی سینمای کشور ارسال شد؛ در متن این پیام آمده بود: «صرفا پدران و مادران اعضایی که توسط آنان بیمه تامین اجتماعی شده اند مشمول کفالت بیمه تکمیلی هستند و می توانند از تسهیلات بیمه ای خانه سینما استفاده کنند»
این اتفاق مجددا در سال ۱۳۹۷ نیز در حالی تکرار شد که اهالی سینمای کشور امید داشتند تا دیگر هرگز اشتباه مدیران خانه سینما که در سال گذشته شاهد آن بودند تکرار نشود؛ مدیران به وظیفه شان عمل کنند و اعضای خانه سینما و خانواده های شان بدون هرگونه «گربه رقصانی» بیمه شوند! در نهایت فروردین ماه سال ۱۳۹۹ هیأت مدیره وقت خانه سینما که همواره با رفتارهای فراقانونی و ضدصنفی خود که با همراهی مدیران سازمان سینمایی روبرو شد و ثابت کرد اهتمام و دغدغه ای برای رسیدگی به وضع فلاکت بار بخش عمده ای از سینماگران ندارد با ارسال یک پیامک به یکایک اعضای خانه سینما در خصوص تمدید دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی نوشت: «با عنایت به لزوم تمدید دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی اعضای خانه سینما تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه، به استحضار می رسد که ضروری است اعضای محترم هرچه سریع تر به جهت پیشگیری از قطع بیمه تأمین اجتماعی راسا نسبت به تمدید دفترچه های خود اقدام فرمایند!» نکته قابل تأمل آنجا بود که در شامگاه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه برخی اخبار غیررسمی از قطع بیمه تکمیلی سینماگران (سرمد) حکایت داشت؛ یکی از روسای صنوف سینمایی که مایل نبود نامش فاش بشود در این خصوص به سینماپرس گفت: «امروز یکی از اعضای ما برای آزمایش رفته بوده، جایی که همیشه طرف قرارداد با بیمه سرمد بوده اما وی را با بیمه پذیرش نمی کنند و می گویند بیمه جلوی این حساب ها را بسته است»! همانطور که پیش از این ذکر شد فقدان خدمات صنفی به اهالی سینما و رسانه بارها به مسئولان ذیربط گوشزد شده است اما گویا آن ها هیچ توجهی به این مقوله ندارند و به همین دلیل سینماگران و اهالی رسانه را به حال خود رها کرده اند
این مایه تأسف و شرمساری است که یک فعال رسانه ای یا هنرمند سینما برای داشتن یک بیمه تکمیلی و دریافت حداقل های درمانی با مشکلات عدیده روبرو شود
سوأل اینجا است که چرا هیچ کس پاسخگوی موانع ایجاد شده برای بیمه سینماگران و اهالی رسانه نیست؟ در این روزهای کرونایی رسما هیچ نهادی پاسخگوی مطالبات برحق اهالی سینما در خصوص وضعیت بیمه شان نیست!‌ صندوق اعتباری هنر مسأله ای تحت عنوان «هنر کارت» را مطرح کرده که تنها به دارندگان این کارت خدمات بیمه تکمیلی ارائه می کند!‌ خانه سینما هم که فقط عنوان نهاد صنفی سینماگران را با خود به یدک می کشد دست روی دست گذاشته و دست به هیچ اقدام مفیدی در این راستا نمی زند و در نهایت مدیران سازمان سینمایی هم هیچ دغدغه و اهتمامی جهت برون رفت اهالی سینما از اوضاع نابسامان اقتصادی و تأمین هزینه های درمان آن ها در دوران کرونا ندارند!