اگر اپل واچ دارید مراقبت هشدارهای سلامتی اشتباه باشید

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد از میان کاربران ساعت هوشمند اپل که با دریافت پیام هشدار ضربان ناهماهنگ قلب به پزشک مراجعه کردند، فقط ۱۰ درصد به طور واقعی دچار این عارضه بودند.
به گزارش خبربانو، نتایج این تحقیق که از سوی تیم پزشکی مایو کلینیک در آمریکا انجام شده نشان می دهد که این ساعت‌ هوشمند سبب می‌شود افراد علائم واقعی این عارضه قلبی مانند سرگیجه یا تنگی نفس را نادیده بگیرند، زیرا پیام هشداری دریافت نکرده اند.در این تحقیق ۲۶۴ بیمار که برنامه اپل واچ به آنان درباره ضربان ناهماهنگ قلب هشدار داده بود بررسی و مشخص شد که  بخش زیادی از آنان هیچ عارضه قلبی نداشتند