کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» منتشر شد

کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» منتشر شد

اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» را منتشر کرد.
اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» را منتشر کرد.