کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» منتشر شد

کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» منتشر شد

اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» را منتشر کرد.
اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» را منتشر کرد.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.