آمار نگران کننده بحران خود آسیبی در بین زنان انگلستان

آمار نگران کننده بحران خود آسیبی در بین زنان انگلستان

کارشناسان کشور انگلستان آمار بالای خود آسیبی میان دختران و زنان این کشور را بسیار نگران کننده خوانده و عواملی ازجمله سو استفاده جنسی و نبود خدمات درمانی کافی را علل اصلی این امر دانسته اند.
کارشناسان کشور انگلستان آمار بالای خود آسیبی میان دختران و زنان این کشور را بسیار نگران کننده خوانده و عواملی ازجمله سو استفاده جنسی و نبود خدمات درمانی کافی را علل اصلی این امر دانسته اند.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.