مصاحبه‌ای خواندنی با بیل گیتس، بشردوست بزرگ

مصاحبه‌ای خواندنی با بیل گیتس، بشردوست بزرگ

آیا می‌خواهید بدانید بیل گیتس که می‌توان او را یکی از بزرگ‌ترین بشردوستان جهان نامید، چه اهداف و چه عقایدی دارد و در حال انجام چه فعالیت‌هایی است؟
آیا می‌خواهید بدانید بیل گیتس که می‌توان او را یکی از بزرگ‌ترین بشردوستان جهان نامید، چه اهداف و چه عقایدی دارد و در حال انجام چه فعالیت‌هایی است؟