اسامی ۴۴ نامزد بخش ایده جشنواره «کودک‌آنلاین» اعلام شد

اسامی ۴۴ نامزد بخش ایده جشنواره «کودک‌آنلاین» اعلام شد

سینماپرس: هیأت انتخاب بخش «ایده برای وب‌سری» نخستین جشنواره کودک‌آنلاین، نامزدهای اولیه انتخاب شده در این بخش را اعلام کرد.
سینماپرس: هیأت انتخاب بخش «ایده برای وب‌سری» نخستین جشنواره کودک‌آنلاین، نامزدهای اولیه انتخاب شده در این بخش را اعلام کرد

خیریه مهر آفرین را حمایت کنید.

یادداشتهای کاربران

آنچه را در ذهن دارید به اشتراک بگذارید!