اسامی ۴۴ نامزد بخش ایده جشنواره «کودک‌آنلاین» اعلام شد

اسامی ۴۴ نامزد بخش ایده جشنواره «کودک‌آنلاین» اعلام شد

سینماپرس: هیأت انتخاب بخش «ایده برای وب‌سری» نخستین جشنواره کودک‌آنلاین، نامزدهای اولیه انتخاب شده در این بخش را اعلام کرد.
سینماپرس: هیأت انتخاب بخش «ایده برای وب‌سری» نخستین جشنواره کودک‌آنلاین، نامزدهای اولیه انتخاب شده در این بخش را اعلام کرد

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.