زوم‌اپ: Goodreads؛ اپلیکیشنی برای دوست‌داران کتاب

زوم‌اپ: Goodreads؛ اپلیکیشنی برای دوست‌داران کتاب

اپلیکیشن Goodreads یکی از اپ‌های برتر موجود برای دوست‌داران کتاب است که امکانات بی‌شماری دارد.
اپلیکیشن Goodreads یکی از اپ‌های برتر موجود برای دوست‌داران کتاب است که امکانات بی‌شماری دارد.