اینستاگرام قابلیت کالکشن‌های عمومی پینترست را اضافه می‌کند

اینستاگرام قابلیت کالکشن‌های عمومی پینترست را اضافه می‌کند

کدهای مخفی‌شده در نسخه‌ی اندرویدی اینستاگرام نشان می‌دهد این اپلیکیشن از ویژگی کالکشن‌های عمومی پینترست استفاده کرده است.
کدهای مخفی‌شده در نسخه‌ی اندرویدی اینستاگرام نشان می‌دهد این اپلیکیشن از ویژگی کالکشن‌های عمومی پینترست استفاده کرده است.