فروردین

فروردین

برای فروردینی ها این ماه، ماه اکتیو و فعال بودن در روابط عاشقانه است.
در اسفند ماه شما اوقات خوشی را با شریک تان می گذرانید
اگر مجرد هستید، ممکن در یک مهمانی، کنفرانس یا یک دورهمی شخص دلخواه تان را ملاقات کنید. بهرحال در اسفند ماه نباید در خانه بمانید
هرچه بیشتر بیرون و در اجتماع باشید زندگی تان پر معنا تر خواهد شد
در این ماه از نظر شغلی شانس و اقبال بغل گوش شما خواهد بود
همه ی کارها بدون اینکه زحمت زیادی بکشید روبراه خواهد شد
اصطلاح "به خاک دست بزنید، طلا میشود" این ماه برای شما بوضوح نمود پیدا می کند.