اردیبهشت

اردیبهشت

در اسفند ماه علاوه بر آرامش و صلح، انرژی فوق العاده ای خواهید داشت.
این ماه غرایز شما از همیشه قوی تر است و همین موضوع موجب می شود پر انرژی، باحال و سرزنده باشید
اگر از بوجود آمدن تنش جلوگیری کنید، زندگی عاطفی تان پر از عشق و شادی می شود. از نظر شغلی هم در این ماه بسیار فعال خواهید بود
این فعال بودن برای تان موفقیت، روشنایی و افتخار به همراه می آورد
جمع آوری اطلاعات و ارتباطاتِ خوب نقش خیلی مهمی در موفقیت تان دارد. در اسفند ماه درگیر قراردادها و پروژه های بیشتری خواهید شد و در پی آن قدرت رقابت تان را نیز باید تقویت کنید.