مهر

مهر

در اسفند ماه رویه ی جدیدی در رابطه تان پیش می آید.
حالا چه در رابطه ای که هستید و یا در یک رابطه ی جدید
و همه چیز به تصمیم شما بستگی دارد که می خواهید چه چیزی را بدست بیاورید. خانه و خانواده برای شما جایگاه ویژه ای دارد
که تلاش تان برای حفظ آن این ماه از همیشه بیشتر خواهد بود. در شغل تان نیز اسفند ماه موقعیتی عالی برای نشان دادن توانایی ها و مهارت ها و ثابت کردن جایگاه تان خواهد بود
باید بدانید که این ماه شما بسیار خوش شانس خواهید بود
در شغل و حرفه تان یک موقعیت قابل توجهی را کسب می کنید
که ازین بابت باید خدا را شاکر باشید.