آبان

آبان

در اسفند ماه اتفاقاتی می افتد که زمینه ی یک رابطه ی بلند مدت عاطفی را برای تان هموار خواهد کرد.
آتش عشق شما در این ماه به گرمی روزهای تابستان خواهد بود! در تمام ملاقات ها و دیدارهای شما در اسفند ماه، شانس حرف اول را میزند. در شغل و حرفه تان در اسفند ماه پر از انرژی و کارایی هستید
ولی ممکن است مسائلی پیش بینی نشده پیش بیاید که با تدبیر شما خواهد گذشت
تنها کاری که باید بکنید این است که تلاش کنید یاد گذشته ها نیوفتید تا همه چیز آرام شود
این ماه شرایط و موقعیت خوبی برای رقابت سالم و پیش رفتن در مسیر درست است
ولی انرژی تان را در راه درست استفاده کنید و از مواظب باشید فشار ها باعث نشود ریسک خطرناکی بکنید.