آذر

آذر

در نیمه اول اسفند ماه با برنامه ریزی بلند مدت درست در زندگی عاطفی تان، رنگ عشق از همیشه برای تان پررنگ تر خواهد شد.
در کل در طول اسفند ماه بیشتر زمینه گردش و تفریح برای شما و شریک تان فراهم می شود و دراجتماع حضور پررنگ تری پیدا می کنید. اگر مجرد هستید، در این ماه در یک مسافرت یا بیرون رفتن و در اجتماع بودن با شخص خاصی ملاقات می کنید و عشق وارد زندگی تان می شود. اسفند 94 از نظر شغلی و مالی برای آذر ماهی ها ماه خوبی خواهد بود
با تلاش تان در این ماه و البته شانس زیادی که همراه شماست، رویاهایتان به سمت تبدیل شدن به واقعیت پیش می رود.