اگر دخول صورت نگیرد، احتمال بارداری هست؟

اگر دخول صورت نگیرد، احتمال بارداری هست؟

من حدود یک ماه هست که عقد هستم و تو این مدت سه بار با همسرم رابطه داشتم. دو بار اول از شدت استرس بعد از رابطه قرص اورژانسی مصرف کردم با این که رابطه از طریق واژن نبود و من باکره هستم. چون از مضرات قرص اورژانسی آگاه شدم تصمیم گرفتم که دیگه مصرف نکنم و این که کلا سیکل پریودیم نامنظم شد