سرانجام «ساترا» به هتاکی یک سامانه اینترنتی به ساحت قرآن و پیامبر اکرم واکنش نشان داد

سرانجام «ساترا» به هتاکی یک سامانه اینترنتی به ساحت قرآن و پیامبر اکرم واکنش نشان داد

سینماپرس: روابط عمومی «ساترا» یک هفته پس از انتشار محتوای سخیف آموزشی در یکی از پلتفرم‌های اینترنتی، ضمن اشاره به تذکر شدید به این سامانه از حذف ویدئوی مذکور خبر داد.
سینماپرس: روابط عمومی «ساترا» یک هفته پس از انتشار محتوای سخیف آموزشی در یکی از پلتفرم‌های اینترنتی، ضمن اشاره به تذکر شدید به این سامانه از حذف ویدئوی مذکور خبر داد