اکران آنلاین دشواری‌های خاص خود را داردفیلم هنوز بیرون نیامده به سرعت قاچاق می‌شود

اکران آنلاین دشواری‌های خاص خود را داردفیلم هنوز بیرون نیامده به سرعت قاچاق می‌شود

سینماپرس: کارگردان فیلم سینمایی «شاه ماهی» با اشاره به اینکه کرونا فرصت‌های شغلی را در سینما گرفته است، تاکید کرد مدیران دولتی باید در این شرایط به خصوص در حوزه اکران از سینماگران حمایت کنند.
سینماپرس: کارگردان فیلم سینمایی «شاه ماهی» با اشاره به اینکه کرونا فرصت‌های شغلی را در سینما گرفته است، تاکید کرد مدیران دولتی باید در این شرایط به خصوص در حوزه اکران از سینماگران حمایت کنند