ساخت هیدروژلی که می‌تواند به ترمیم اعصاب آسیب دیده کمک کند

ساخت هیدروژلی که می‌تواند به ترمیم اعصاب آسیب دیده کمک کند

در مطالعه‌ای جدید دانشمندان موفق به ساخت هیدروژلی رسانا و انعطاف‌پذیر برای ترمیم آسیب اعصاب محیطی شدند.
در مطالعه‌ای جدید دانشمندان موفق به ساخت هیدروژلی رسانا و انعطاف‌پذیر برای ترمیم آسیب اعصاب محیطی شدند.