با دوبله است که کیفیت اثر دوچندان می‌شود

با دوبله است که کیفیت اثر دوچندان می‌شود

سینماپرس: در کنار انتشار فیلم‌هایی از پشت صحنه و روند تولید سریال‌های ماندگار تاریخی مثل «مختارنامه» بد نیست در قالب مستند یا برنامه‌های ترکیبی، درباره ظرافت‌های صداگذاری چنین آثاری نیز به مخاطب اطلاعات ارائه شود.
سینماپرس: در کنار انتشار فیلم‌هایی از پشت صحنه و روند تولید سریال‌های ماندگار تاریخی مثل «مختارنامه» بد نیست در قالب مستند یا برنامه‌های ترکیبی، درباره ظرافت‌های صداگذاری چنین آثاری نیز به مخاطب اطلاعات ارائه شود