داوری خانگی آثار برای همه کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

داوری خانگی آثار برای همه کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

سینماپرس: شرایط ثبت‌نام داوران کودک و نوجوان سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.
سینماپرس: شرایط ثبت‌نام داوران کودک و نوجوان سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد