مستند «سرطان اجتماع» از ساخت مستندی مانند «تنها میان طالبان» برایم سخت‌تر بود

مستند «سرطان اجتماع» از ساخت مستندی مانند «تنها میان طالبان» برایم سخت‌تر بود

سینماپرس: کارگردان مجموعه مستند «سرطان اجتماع» که با موضوع مفاسد اقتصادی تولید شده، از انگیزه ساخت این اثر و سختی‌های آن می‌گوید.
سینماپرس: کارگردان مجموعه مستند «سرطان اجتماع» که با موضوع مفاسد اقتصادی تولید شده، از انگیزه ساخت این اثر و سختی‌های آن می‌گوید