دورگردی فیلم سیاه «خط فرضی» در جشنواره های غربی

دورگردی فیلم سیاه «خط فرضی» در جشنواره های غربی

سینماپرس: فیلم سینمایی «خط فرضی» به نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی در جشنواره وایادولید اسپانیا نمایش داده خواهد شد.
سینماپرس: فیلم سینمایی «خط فرضی» به نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی در جشنواره وایادولید اسپانیا نمایش داده خواهد شد