راهیابی ۱۸ فیلم کوتاه پویانمایی و ۱۴ فیلم کوتاه به بخش ملی

راهیابی ۱۸ فیلم کوتاه پویانمایی و ۱۴ فیلم کوتاه به بخش ملی

سینماپرس: اسامی ۳۲ فیلم کوتاه پذیرفته شده در بخش ملی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.
سینماپرس: اسامی ۳۲ فیلم کوتاه پذیرفته شده در بخش ملی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد