وقتی تلویزیون جولانگاه امثال «علی اوجی» می‌شودتخصص میهمان «شب موسیقی» چه بود؟

وقتی تلویزیون جولانگاه امثال «علی اوجی» می‌شودتخصص میهمان «شب موسیقی» چه بود؟

سینماپرس: علی اوجی تهیه کننده حوزه موسیقی و سینما با حضور در برنامه «شب موسیقی» حرف‌هایی به زبان آورد که دلایل ابتذال این روزهای موسیقی در آن نهفته بود.
سینماپرس: علی اوجی تهیه کننده حوزه موسیقی و سینما با حضور در برنامه «شب موسیقی» حرف‌هایی به زبان آورد که دلایل ابتذال این روزهای موسیقی در آن نهفته بود