ستاد کل نیروهای مسلح فعلا برنامه‌ای برای سربازی بانوان ندارد

سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی، گفت: ستاد کل نیروهای مسلح فعلا برنامه‌ای برای سربازی بانوان ندارد.
به گزارش خبربانو، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون که سربازی مثل گذشته فقط رزم نیست و مهارت آموزی هم به این دوره اضافه شده است، آیا امکان دارد که بحث سربازی برای خانم‌ها هم مطرح شود، اظهار کرد: فعلاً ستاد کل نیرو‌های مسلح برنامه‌ای برای این موضوع ندارد.وی افزود:، چون حوزه‌ای که ما شروع کردیم (مهارت آموزی) یک حوزه با جامعه آماری بالا است و فعلاً برنامه‌ای برای خانم‌ها نداریم و اولویت با نهادینه کردن مهارت آموزی است.سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی گفت: اولویت ما در امر مهارت آموزی سرباز‌هایی هستند که برای خدمت می‌آیند و بعد باید سراغ کسانی برویم که معاف می‌شوند و آن‌ها را تحت پوشش قرار دهیم و این خود یک جامعه آماری بالایی است؛ لذا فعلاً برنامه‌ای برای بانوان در این رابطه نداریم