مدل مفهومی از نسل جدید تویوتا میرای رونمایی شد

مدل مفهومی از نسل جدید تویوتا میرای رونمایی شد

تویوتا مدل ۲۰۲۱ میرای را با طراحی جدید به بازار عرضه خواهد کرد. نسل بعدی این سدان پیل سوختی روی پلتفرم جدیدی ساخته خواهد شد و هیچ شباهتی به مدل فعلی ندارد.
تویوتا مدل ۲۰۲۱ میرای را با طراحی جدید به بازار عرضه خواهد کرد
نسل بعدی این سدان پیل سوختی روی پلتفرم جدیدی ساخته خواهد شد و هیچ شباهتی به مدل فعلی ندارد.