واکنش آقای سخنگو به موضوع خرید بلیت سینما توسط تهیه‌کنندگان

واکنش آقای سخنگو به موضوع خرید بلیت سینما توسط تهیه‌کنندگان

سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش به خرید بلیت سینما توسط برخی تهیه‌کنندگان برای بالا بردن کف فروش فیلم‌های خود و نگهداشتن آثارشان در اکران واکنش نشان داد.
سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش به خرید بلیت سینما توسط برخی تهیه‌کنندگان برای بالا بردن کف فروش فیلم‌های خود و نگهداشتن آثارشان در اکران واکنش نشان داد