معرفی هیات انتخاب جشنواره فیلم رشد

معرفی هیات انتخاب جشنواره فیلم رشد

سینماپرس: اسامی هیات انتخاب آثار ایرانی چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد منتشر شد.
سینماپرس: اسامی هیات انتخاب آثار ایرانی چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد منتشر شد