اختلاف نظر با تیم کوک، دلیل اصلی جدایی جانی آیو از اپل

اختلاف نظر با تیم کوک، دلیل اصلی جدایی جانی آیو از اپل

طبق ادعای وال استریت ژورنال، آیو اغلب در جلسات کاری تشکیل‌شده در رابطه با محصولات اصلی اپل غایب بوده است.
طبق ادعای وال استریت ژورنال، آیو اغلب در جلسات کاری تشکیل‌شده در رابطه با محصولات اصلی اپل غایب بوده است.