مایکروسافت وجود ایراد در طراحی ویندوز 10 را تأیید کرد

مایکروسافت وجود ایراد در طراحی ویندوز 10 را تأیید کرد

ویندوز ۱۰ در هفته‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است. درنهایت مایکروسافت اعتراف کرد که سیستم‌عامل این ویندوز، نقصی اساسی دارد.
ویندوز ۱۰ در هفته‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است
درنهایت مایکروسافت اعتراف کرد که سیستم‌عامل این ویندوز، نقصی اساسی دارد.