اجرای طرح «گل های صالحین» برای اوقات فراغت بانوان و جوانان

اجرای طرح «گل های صالحین» برای اوقات فراغت بانوان و جوانان

رئیس بسیج زنان کشور از برگزاری طرح «گل های صالحین» برای اوقات فراغت زنان و دختران جوان در ایام تابستان خبر داد.
رئیس بسیج زنان کشور از برگزاری طرح «گل های صالحین» برای اوقات فراغت زنان و دختران جوان در ایام تابستان خبر داد.