اجرای طرح «گل های صالحین» برای اوقات فراغت بانوان و جوانان

اجرای طرح «گل های صالحین» برای اوقات فراغت بانوان و جوانان

رئیس بسیج زنان کشور از برگزاری طرح «گل های صالحین» برای اوقات فراغت زنان و دختران جوان در ایام تابستان خبر داد.
رئیس بسیج زنان کشور از برگزاری طرح «گل های صالحین» برای اوقات فراغت زنان و دختران جوان در ایام تابستان خبر داد.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.