علوم پزشکی تهران با فنلاند همکاری های علمی خود را آغاز کرد

علوم پزشکی تهران با فنلاند همکاری های علمی خود را آغاز کرد

تهران- ایرنا - دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده بهداشت و علوم اجتماعی دانشگاه Tampere فنلاند با امضای تفاهم نامه، همکاری های علمی خود را آغاز کردند.
به گزارش روز چهارشنبه دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پی سفر مسئولان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به فنلاند، این دانشکده تفاهم نامه ای با هدف افزایش همکاری های دو جانبه پژوهشی، آموزشی و سایر امور دانشگاهی با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه Tampere فنلاند امضا کرد.دانشگاه Tampere فنلاند با بیش از 2هزار هیات علمی و 35 هزار دانشجو جزء صد دانشگاه برتر جهان است که از یک سال پیش همکاری های متعددی را با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرده است
در ادامه این دیدار، دو دانشکده گرند تحقیقاتی قابل توجهی برای ایجاد رشته سلامت جهانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه کردند که در مراحل بررسی قرار دارد.این تفاهم نامه به مدت سه سال اعتبار داشته و فرصت های متعددی برای انجام پروژه های پژوهشی مشترک، تبادل استاد و دانشجو و ایجاد رشته های آموزشی مشترک فراهم می سازد
تفاهم نامه مذکور فرصتی برای انجام پروژه های علمی در اختیار دو دانشگاه قرار می دهد.دانام**9283** 1200 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تفاهم نامه فنلاند