شما مامور اسلام و جمهوری اسلامی هستید

شما مامور اسلام و جمهوری اسلامی هستید

سینماپرس: رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب و خطاب به وزیر ارشاد، متذکر شدند وزارت ارشاد باید درباره استفاده‌ی ابزاری از تصویر زنان روی جلد بعضی کتابها مراقبت کند.
سینماپرس: رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب و خطاب به وزیر ارشاد، متذکر شدند وزارت ارشاد باید درباره استفاده‌ی ابزاری از تصویر زنان روی جلد بعضی کتابها مراقبت کند