شما مامور اسلام و جمهوری اسلامی هستید

شما مامور اسلام و جمهوری اسلامی هستید

سینماپرس: رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب و خطاب به وزیر ارشاد، متذکر شدند وزارت ارشاد باید درباره استفاده‌ی ابزاری از تصویر زنان روی جلد بعضی کتابها مراقبت کند.
سینماپرس: رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب و خطاب به وزیر ارشاد، متذکر شدند وزارت ارشاد باید درباره استفاده‌ی ابزاری از تصویر زنان روی جلد بعضی کتابها مراقبت کند

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.