ترک سیگار عامل کاهش سرطان مثانه در زنان

ترک سیگار عامل کاهش سرطان مثانه در زنان

مطالعات نشان می دهد ترک سیگار می تواند ریسک سرطان مثانه را در زنان مسن کاهش دهد.
مطالعات نشان می دهد ترک سیگار می تواند ریسک سرطان مثانه را در زنان مسن کاهش دهد.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.