نبرد برفی لامبورگینی اونتادور SVJ و شاسی بلند LM002

نبرد برفی لامبورگینی اونتادور SVJ و شاسی بلند LM002

تست لامبورگینی اونتادور SVJ و LM002 در پیست برفی آکادمی لامبورگینی را در ویدئویی نمایش داده می‌شود.
تست لامبورگینی اونتادور SVJ و LM002 در پیست برفی آکادمی لامبورگینی را در ویدئویی نمایش داده می‌شود.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.