نگاهی نزدیک به شاسی‌ بلند بی‌ ام‌ و X7

نگاهی نزدیک به شاسی‌ بلند بی‌ ام‌ و X7

ویدئوِ منتشرشده از وب‌سایت BMWBLOG، بزرگ‌ترین شاسی‌بلند بی‌ام‌و را از زوایای مختلف نمایش می‌دهد.
ویدئوِ منتشرشده از وب‌سایت BMWBLOG، بزرگ‌ترین شاسی‌بلند بی‌ام‌و را از زوایای مختلف نمایش می‌دهد.