سامسونگ قصد دارد نمایشگر تاشدنی مورد نیاز اپل و گوگل را تامین کند

سامسونگ قصد دارد نمایشگر تاشدنی مورد نیاز اپل و گوگل را تامین کند

سامسونگ با ارسال نمونه‌هایی از نمایشگر تاشدنی برای اپل، قصد دارد نمایشگر انعطاف‌پذیر مورد نیاز شرکت‌های اپل و گوگل را تأمین کند.
سامسونگ با ارسال نمونه‌هایی از نمایشگر تاشدنی برای اپل، قصد دارد نمایشگر انعطاف‌پذیر مورد نیاز شرکت‌های اپل و گوگل را تأمین کند.