دانشمندان اقلیمی: گرمایش جهانی به استاندارد طلایی رسیده است

دانشمندان اقلیمی: گرمایش جهانی به استاندارد طلایی رسیده است

دانشمندان در پژوهش اخیرشان دریافته‌اند گرمایش زمین به سطح «استاندارد طلایی» رسیده و انسان‌ها باید توجه بیشتری به کاهش گازهای گلخانه‌ای کنند.
دانشمندان در پژوهش اخیرشان دریافته‌اند گرمایش زمین به سطح «استاندارد طلایی» رسیده و انسان‌ها باید توجه بیشتری به کاهش گازهای گلخانه‌ای کنند.