حرف های تلخ مشاور وزارت فرهنگ افغانستان در رابطه با ایران

حرف های تلخ مشاور وزارت فرهنگ افغانستان در رابطه با ایران

معاون سابق رایزنی فرهنگی ایران در کابل: دو کشور دچار نوعی بدفهمی متقابل و عمومی هستند.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.