جدا کردن اتاق کودک، زمان مناسب

جدا کردن اتاق کودک، زمان مناسب

بر اساس داده‌های به دست آمده از تحقیق جدید، ۶ ماهگی بهترین زمان برای جدا کردن اتاق کودک است.