قارداشی: برای کسب سهمیه المپیک عدالت را رعایت می‌کنیم نمی‌خواهیم بدهی به جا بگذاریم

قارداشی: برای کسب سهمیه المپیک عدالت را رعایت می‌کنیم نمی‌خواهیم بدهی به جا بگذاریم

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در مورد اعزام ورزشکاران به مسابقات کسب سهمیه المپیک گفت: بین ورزشکاران عدالت به طور کامل برقرار است و فقط شایستگی را مبنای توجه قرار می‌دهیم. البته باید بودجه و امکانات را تقسیم کنیم.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز در مورد اعزام ورزشکاران به مسابقات کسب سهمیه المپیک گفت: بین ورزشکاران عدالت به طور کامل برقرار است و فقط شایستگی را مبنای توجه قرار می‌دهیم
البته باید بودجه و امکانات را تقسیم کنیم.