دعوت دختر پینگ‌پنگ‌باز ایران به مسابقات انتخابی تیم هوپس جهان

دعوت دختر پینگ‌پنگ‌باز ایران به مسابقات انتخابی تیم هوپس جهان

دختر پینگ‌پنگ باز ایران به رقابت‌های نهایی انتخابی تیم هوپس جهان دعوت شد.
دختر پینگ‌پنگ باز ایران به رقابت‌های نهایی انتخابی تیم هوپس جهان دعوت شد