نشست «ارزش‌ها و نگرش‌های زنان ایرانی» برگزار می شود

نشست «ارزش‌ها و نگرش‌های زنان ایرانی» برگزار می شود

نشست «ارزش‌ها و نگرش‌های زنان ایرانی» با حضور کارشناسان ۱۵ تیرماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.
نشست «ارزش‌ها و نگرش‌های زنان ایرانی» با حضور کارشناسان ۱۵ تیرماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.