ماشین چمن‌زن هوندا رکورد جدیدی در گینس ثبت کرد

ماشین چمن‌زن هوندا رکورد جدیدی در گینس ثبت کرد

ماشین چمن‌زنی ویژه هوندا توانست با رسیدن به سرعت ۱۶۰ کیلومتربرساعت در ۶.۲ ثانیه، رکورد جدیدی برای خود ثبت کند. 
ماشین چمن‌زنی ویژه هوندا توانست با رسیدن به سرعت ۱۶۰ کیلومتربرساعت در ۶.۲ ثانیه، رکورد جدیدی برای خود ثبت کند. 

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.