بوئینگ از نقص نرم افزاری ۷۳۷ مکس مطلع بوده است

بوئینگ از نقص نرم افزاری ۷۳۷ مکس مطلع بوده است

بوئینگ اعتراف می‌کند پیش از دو حادثه‌ی مرگ‌بار اندونزی و اتیوپی، از نقص نرم‌افزاری در هواپیماهای خود آگاه بود؛ ولی هنوز خود را مقصر این سوانح فاجعه‌بار نمی‌داند.
بوئینگ اعتراف می‌کند پیش از دو حادثه‌ی مرگ‌بار اندونزی و اتیوپی، از نقص نرم‌افزاری در هواپیماهای خود آگاه بود؛ ولی هنوز خود را مقصر این سوانح فاجعه‌بار نمی‌داند.