زینب؛ زینت پدر

زینب؛ زینت پدر

زینب نصرالله به نقش زنان در محورهای مقاومت معتقد است و با مفهومی به نام آقازادگی به طور کلی بیگانه است. زینب در گفتگو با روزنامه صبح‌نو ، خود را کاملا مستقل از پدرش می‌داند.
زینب نصرالله به نقش زنان در محورهای مقاومت معتقد است و با مفهومی به نام آقازادگی به طور کلی بیگانه است
زینب در گفتگو با روزنامه صبح‌نو ، خود را کاملا مستقل از پدرش می‌داند

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.