کمبود اعتبار نباید مانعی بر سر راه برنامه های حوزه بانوان باشد

کمبود اعتبار نباید مانعی بر سر راه برنامه های حوزه بانوان باشد

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: کمبود اعتبار نباید مانعی بر سر راه برنامه های حوزه بانوان باشد و بسیاری از فعالیت های این بخش را می توان بدون بودجه هم عملیاتی کرد.
اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: کمبود اعتبار نباید مانعی بر سر راه برنامه های حوزه بانوان باشد و بسیاری از فعالیت های این بخش را می توان بدون بودجه هم عملیاتی کرد.