کمبود اعتبار نباید مانعی بر سر راه برنامه های حوزه بانوان باشد

کمبود اعتبار نباید مانعی بر سر راه برنامه های حوزه بانوان باشد

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: کمبود اعتبار نباید مانعی بر سر راه برنامه های حوزه بانوان باشد و بسیاری از فعالیت های این بخش را می توان بدون بودجه هم عملیاتی کرد.
اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: کمبود اعتبار نباید مانعی بر سر راه برنامه های حوزه بانوان باشد و بسیاری از فعالیت های این بخش را می توان بدون بودجه هم عملیاتی کرد.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.